Independence starts where education begins

Stichting Sam Siam Thailand 

Stichting Sam Siam verbetert de leeromstandigheden van Thaise schoolkinderen. Dat is één zin SamSiam!

Onder leeromstandigheden verstaan wij alle faciliteiten die kinderen nodig hebben om op school optimaal te kunnen functioneren. Denk aan solide lokalen en schoolmeubilair om lessen te volgen. Een schoon overblijflokaal om te lunchen. Een hygiënische toiletgroep, zodat kinderen niet langer onnodig ziek worden. Een fatsoenlijke afscheiding, waarbinnen kinderen veilig kunnen spelen. Een pomp met deugdelijk filtersysteem, een garantie voor schoon drinkwater.


De stichting gaat bij het verbeteren van de leeromstandigheden effectief en transparant te werk. Wij willen onze donateurs en sponsors op de hoogte houden van onze vorderingen en de wijze waarop hun geld wordt ingezet. Op deze website leest u daarom over het doel, de werkzaamheden, de werkwijze en de historie van SamSiam. Wij vragen u om regelmatig terug te komen op deze website voor de laatste stand van zaken.

Ten slotte wijzen wij u op de rubriek 'Bericht uit Thailand'. Hier staan verslagen van Wim over zijn werkzaamheden. Op humoristische wijze vertelt hij over de vele 'ups' en gelukkig weinige 'downs' die hij in Thailand meemaakt.


Independence starts where education begins